Hezarfen

2006-2007 yıllarında sınai mülkiyet hakları kullanılarak “Türk KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitelerinin Geliştirilmesi” konulu bir proje yürütmüştür. Proje kapsamında “Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi” adı verilen bir proje geliştirilmiştir.

Hezarfen, kelime kökeni Farsça “hezar” ve “fenn” kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Hezarfen, “Bin ilim bilen” demektir. İnovasyonla Hezarfen bu yönüyle örtüşür; başarılı inovasyoncu olmak için iyi bir girişimci olmak, teknolojiyi yakından takip etmek, müşteri beklentilerine hakim olmak ve esnek cevap verebilmek, iyi bir marka olmak, yenilikçi – yaratıcı ürünlerinizi tüketici tarafından tercih edilen, estetik halde sunmak, Ar-Ge yapmak, Ar-Ge için sunulan finans kaynaklarını takip etmek, kullanmak.

Gördüğünüz gibi çok farklı konularda yeteneklerinizi geliştirmeniz, sürekli bir şeyler öğrenmek ve yenilenmeniz gerekir. Sizde “bin ilim bilen” KOBİ’ler olarak rekabette ayakta durabilmelisiniz.

Hezarfen Türk Patent ve Marka Kurumunun KOBİ’lerde yenilikçi kültürün artırılmasına katkı sağlamak ve bu yenilikleri korumak için KOBİ’lerde fikri mülkiyet stratejisi oluşturmayı amaçlayan bir projedir. Proje 4 Modülden oluşmaktadır:


 1. Modül Açılış Töreni ve Genel Farkındalık Semineri: Projenin tanıtılması amacı ile projenin uygulanacağı ilde bir açılış töreni düzenlenmektedir. Açılış Töreninde projenin uygulanacağı illerin, İdari ve Mülki Amirleri ile Üniversite Rektörleri, il müdürleri, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Sanayi ve Ticaret Oda Başkanları ve sanayiciler davet edilmektedir. Bu modül de projenin gerçekleştirileceği ilde en fazla patent, marka ve tasarım başvurusu yapan firmalara plaket verilmektedir Açılış töreni sırasında Kurumumuz tarafından projenin tanıtımı yapılarak aynı zamanda sınai mülkiyet hakları konusunda seminer verilmektedir.

 2. Modül Sınai Mülkiyet ve Patent Araştırması Semineri: Projenin ikinci etkinliği olarak; projenin uygulanacağı ilde faaliyet gösteren ve talep eden tüm firma temsilcilerine patent ve patent veri tabanlarının kullanımı, marka ve tasarım konularını içeren “Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent Araştırması Semineri” verilmektedir.

 3. Modül Patent Danışmanlığı İçin Firma Ziyaretleri: Projenin uygulanacağı ilde illerinde faaliyet gösteren ve projeye kayıt yaptıran firmalardan uygun görülen en fazla 30 firmaya sınai mülkiyet uzmanı/uzmanları ile Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Temsilcileri tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu çerçevede firmaların patent kapasiteleri tespit edilerek firmaların yeni ürün veya üretim metotları konusunda patent araştırması faaliyetleri yürütmelerine katkı sağlanmaktadır.  
 
4. Modül Raporlama: Projenin uygulanacağı ilde faaliyet gösteren ve danışmanlık hizmeti verilen firmalara yapılan ziyaretleri müteakip inovasyon kapasitelerini ölçümleyen ve öneriler sunan bir rapor hazırlanmaktadır.